home
visie
geschiedenis
nieuwe bouwen
lichtenberg
summary 
in English
 
aanverwant
situatie
eigendom  
bestemming  
stichting
journaal
publicaties
sponsors
reacties

 
situatie
 
  Het terrein van het Bisschoppelijk College beslaat oorspronkelijk het hele gebied tussen de Kazernelaan, de Nelissenhofweg (vroeger Uilenweg), de Diesterbaan en nadert de de IJzeren Man. Iets verder en naast de IIzeren Man ligt het “Stadion”, dat nu in gebruik is als natuurcamping. Het gebied glooide vroeger licht en werd “Valenakker” genoemd. Dit zegt iets over de vruchtbaarheid van de akkers die er lagen. De oneffenheden in het terrein zijn later afgegraven om de terreinen van de Koninklijke Militaire School mee op te hogen. De Lichtenberg beslaat een klein deel van het terrein, ingesloten door de Nelissenhofweg en de Diesterbaan. De verlegde IJzerenmanweg, die via een brug op de Diesterbaan uitkomt, vormt de noordelijke begrenzing.