home
visie
geschiedenis
nieuwe bouwen
lichtenberg
summary 
in English
 
aanverwant
situatie
stichting
journaal
publicaties
sponsors
reacties

 

journaal


Let op: Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Het journaal is voortaan te vinden op onze nieuwe website.

Een aantal gepubliceerde artikelen zijn te zien in 'pdf' formaat. U dient hiervoor in het bezit te zijn van Adobe Acrobat reader.
U kunt het programma gratis downloaden.
 
 
6-1-2008 In ontvangstname cheque 1000 euro van de Juniorkamer

15-10-2007 Bekendmaking Top 100 monumenten uit de Wederopbouwperiode in Amersfoort door minister R.Plasterk. De Lichtenberg is een van de genomineerden. Info: www.racm.nl

8+9-9-2007 Open Monumentendagen
Thema: monumenten uit de 20ste eeuw
Voor nadere info zie www.weert.nl

24-6-2007 Lichtenberg krijgt publieksprijs bij de dag van de architectuur in Weert
Persbericht

18-5-2007 Tentoonstelling in het Kunstcollege Weert: Werken van het Kunstcentrum met de Lichtenberg als inspiratiebron

18 mei 2007 Tentoonstelling in het Kunstcollege Weert: Werken van het Kunstcentrum met de Lichtenberg als inspiratiebron
28-2-2007 Bezoek van studenten uit Cracow en München aan de Lichtenberg
22-12-2006 Presentatie van de ideeën van de studenten van ®MIT in de raadszaal van het stadhuis te Weert
Foto 1 Foto 2
7-12-2006 Lezing R.Langeslag over de Lichtenberg. Eindhoven.
INBO.” De Avonden”. Thema Restauratie en Herontwikkeling
September 2006 Studenten TU Delft( ®MIT) starten met hun opdracht ideeën te ontwikkelen voor hergebruik van de Lichtenberg
9+10-9-2006 Nationale Open Monumenten Dagen Gedeeltelijke openstelling van de Lichtenberg: lezingen en rondleiding
6-9-2006 SP jongeren bieden rapport “De Lichtenberg: wat nu?” aan wethouder H.Coolen van Cultuur van de gemeente Weert aan
25-6-2006 Dag van de Architectuur: Lezing over het gemeentelijk monument De Lichtenberg door R.Langeslag
29-3-2006 Bekendmaking besluit B&W om de Lichtenberg op de gemeentelijke Monumentenlijst te plaatsen
27-03-2006 Item in NOS journaal over plaatsing de Lichtenberg op de gemeentelijke monumentenlijst Weert
27-03-06

Persbericht stichting behoud de Lichtenberg ivm plaatsing gemeentelijke monumentenlijst
Persbericht

23-02-2006 Werkvergadering commissie RO waarin uitleg wordt gegeven over de invulling van het gebied KMS/BC, dat direct grenst aan de Lichtenberg. Er is nog geen duidelijkheid over de Boosten-vleugel van het Bisschoppelijk College
12-01-2006 Indiening zienswijze n.a.v voornemen B&W om de lichtenberg op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen
Reactie op plaatsing gem.lijst
16-12-2006 B&W meldt het voornemen te hebben de Lichtenberg de gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen
15-11-2005 Persbericht Monumentenzorg over de CV de Lichtenberg
Persbericht rijksdienst
14-11-2005 Symposium in het Olympisch stadion te Amsterdam n.a.v. de cultuurhistorische verkenning van de Lichtenberg; aanbieding rapport aan wethouder voor Cultuur dhr R.van Dooren en aan de stichting
Programma 14-11-2005
11-08-2005

Eerste bijeenkomst klankbordgroep KMS/BC, waarin afgevaardigden van diverse gremia geïnformeerd worden en mee kunnen praten over de voorgenomen uitbreiding van de KMS en de vervanging van het BC

01-07-2005 Bezoek van B&W aan de wijk ronddekazerne; Voordracht over de Lichtenberg door R.Langeslag
30-05-2005 GS van Limburg voert overleg over de zinkassen en verontreinigde grond die destijds werd opgeslagen in het voormalige zwembad
23-05-2005 De Gemeente Weert houdt een Raadsconferentie over cultuurhistorie; de positie van monumentale gebouwen en plaatsen bij R.O- vraagstukken worden belicht
18-04-2005 Het bestuur van het Kunstcentrum geeft aan de cultuurhistorische waarde van de Lichtenberg te onderkennen en ziet het complex als een inspirerende plek voor kunstenaars en kunst
Voorjaar 2005 De grachten rond en op het complex worden i.k.v. het herstel van de waterlopen in het IJzeren Mangebied opgeschoond; tevens vindt herstel van enkele waterlopen plaats
  Na verweer wordt het groen van de Lichtenberg opgenomen in het Bomenregister van de Gemeente Weert
16-12-2004 Raadsvergadering waarin wordt men besluit tot een haalbaarheidsonderzoek mbt het gebied Kazernelaan/Nelissenhofweg; De Lichtenberg wordt niet meegenomen in de planvorming. Woordvoerder van de stichting maakt gebruik van het spreekrecht
Het complex de lichtenberg en de transacties…
November 2004 Het boek: Gesloopt,Gered, Bedreigd is verschenen.De stichting overhandigt een exemplaar aan aan o.a B&W en de Stichting st.Jozef
http://www.episode-publishers.nl/gesloopt.htm
01-11-2004 Gesprek met de wethouder van Cultuur waarin wordt toegezegd zich in te spannen om plaatsing op de gemeentelijke Monumentenlijst te bespoedigen
Oktober 2004 Brief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan B&W n.a.v. het gesprek op 03-09-2004
03-09-2004 Gesprek gemeente Weert met Rijksdienst voor de Monumentenzorg over een cultuurhistorische verkenning
   
10-06-04 Raadsvergadering waarbij gebruik gemaakt zal worden van het spreekrecht. Punt 15 d op de raadsagenda: betreft vragen , ex art. 38 RVO met het verzoek om inlichtingen, ingediend door de PVDA.
03-06-04
B en W geeft antwoord op de brief van de stichting.
02-05-04 brief naar B en W Weert.
02-05-04 Interview voor L1- Radio.
02-04-04 Eindpresentaties op de Lichtenberg door studenten van de Master-opleiding aan de Design-Academy in Eindhoven. De Lichtenberg in landschappelijk perspectief wordt gekozen als inspiratiebron.
02-04-04 Lezing en rondleiding voor leden van DOCOMOMO op de Lichtenberg.
10-01-04 Lezing en rondleiding van leden van het college van
B en W, de gemeenteraad en ambtenaren. B en W
van Weert geven opdracht voor een studie, om
verschillende belangen rond de Lichtenberg aan elkaar
te koppelen en middels synergie meer vliegen in een
klap te slaan. De Lichtenberg wordt buiten de studie
gehouden en zal geen onderdeel van transactie zijn.
09-12-03
Oprichting van de stichting behoud de Lichtenberg.
27-11-03
Publicatie in het NRC- Handelsblad.
oktober 03 De Lichtenberg geselecteerd als een van de vijf Nederlandse pilotprojecten uit de wederopbouw op het gebied van sport en recreatie, door Docomomo (“ Documentation and Conservation of projects of Modern Movement”) voorgedragen aan een internationaal forum.
30-09-03 Verslag van de lezing op ARCHINED de site voor de architectenwereld.
30-09-03 College van B en W neemt het advies van de commissie Cultuurhistorie tot nader onderzoek over.
25-09-03
De PvdA stelt vragen in de gemeenteraad.
20-09-03 Lezing en rondleiding van leden van de LGOG kring Weert “de Aldenborgh”.
04-09-03 Bezoek en rondleiding van de commissie Cultuurhistorie op de Lichtenberg.
02-09-03 De welstand buigt zich over de aanvraag voor de gemeentelijke monumentenstatus.
02-09-03 Bezoek en rondleiding van leden van de Welstandscommissie.
14-08-03 Advies van de commissie Cultuurhistorie aan B en W voor nader cultuurhistorisch onderzoek van de Lichtenberg.
14-08-03 Spreektijd in de vergadering van de adviescommissie Cultuurhistorie.
12-07-03 De Lichtenberg ingeschreven in het register van de ISC/R in Parijs en uitgekozen als een van de vijf inzendigen naar de internationale conferentie van DOCOMOMO in Athene
10-07-03 Werkbezoek door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
 juni 03 Vragen door de VVD in de gemeenteraad.
01-07-03 Lezing en rondleiding voor buurtbewoners en belangstellenden.
29-06-03 Bezoek en rondleiding van leden van Docomomo.
22-05-03 Uitzending ophet lokale tv- station: WTV.
 21-05-03 Persbericht over aanvraag gemeentelijke monumentenstatus.
20-05-03 Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus.
09-01-03 Gesprek met afgevaardigden van de stichting st. Jozef.
16-12-02 Eerste bijeenkomst werkgroep behoud de Lichtenberg.
 
  laan